Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Alueellinen jätelautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 21


Liite 1 Pöytäkirjaliite A, Jätetaksa 1.1.2024 alkaen

 

Jätetaksa 1.1.2024 alkaen

 

JLTK 28.11.2023 § 21  

947/11.01.06.02/2023

 

 

Valmistelija Pirkko Räikkönen, jätehuoltoinsinööri, pirkko.raikkonen@savonlinna.fi

 

Selostus Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille jätehuoltotehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisenä mm. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta ja tiedotus sekä jätehuollon kehittäminen.

 

 Kuntaliiton ohjeistuksen ja jätelain 78 §:n mukaan jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymän on katettava jäteyhtiön kustannukset jätelain mukaisen kunnan vastuulla olevan yhdyskuntajätehuollon hoitamisesta. Lautakunta ei jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla voi hyväksyä taksaa, jolla ei katettaisi yhtiön toimintaa.

 

 Jätemaksuilla katetaan Kierrätysyhtiö Rippeen tuottamien yhteisten palveluiden, kuten aluekeräysverkoston ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely sekä jäteneuvonnan kustannukset.

 

 Alueellisen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kuntien yhteisen lautakuntasopimuksen nojalla jätehuollon asiakasmaksuilla. Jätehuollon viranomaistehtävien kustannukset lisätään perusmaksuun jätelautakuntaosana. Vuoden 2023 osalta jätelautakunnan talousarvio sisällytetään Savonlinnan kaupungin talousarvioon osana teknisen toimialan hallintopalvelut-yksikköä. Talousarvio vahvistetaan vastuukunnan valtuustossa.

 

 Jätelautakunnan käsittelyssä on nyt esitys jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen (pöytäkirjaliite A). Taksaesityksessä kunnan jätehuollon perus- ja aluekeräysmaksut, jäteasemien asukkaille suunnattujen palveluiden maksut, jätekeskuksen vastaanotto- ja käsittelymaksut, Kierrätysyhtiö Rippeen kilpailuttaman kiinteistöittäisen bio- ja pakkausjätteen erilliskeräyksen tyhjennysmaksut sekä maksut lisäpalveluista kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava). Oheismateriaalina on viranomaistyönä valmisteltu uudistettu muutoksenhakulomake koskien kunnan jätemaksua, luonnos jätetaksaesityksestä (muutokset vuoden 2023 taksaan korostettu) sekä vertailutaulukot vuoden 2023 ja vuodelle 2024 esitetyistä jätemaksuista ja jäteaseman vastaanottohinnoista.

 

Laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista on tehty kunnallisessa jäteyhtiössä. Laskelmat perustuvat sekä yhtiön itse toteuttamien että sen kilpailuttamien palvelujen kustannuksiin Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa sekä Savonlinnan kaupungissa. Taksaesitys on valmisteltu näiden laskelmien pohjalta jätelautakunnan viranhaltijoiden toimesta. Valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä viranhaltijoiden ja jäteyhtiön kesken.

 

Lapsivaikutusten arviointi Ei vaikutuksia.

 

Yritysvaikutusten arviointi Ei merkittäviä vaikutuksia.

 

Esittelijä Jätehuoltoinsinööri Räikkönen Pirkko

 

Päätösehdotus Jätelautakunta päättää hyväksyä pöytäkirjaliitteenä A olevan jätetaksan 1.1.2024 alkaen. Taksa tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Käsittely Lautakunta esitti yksimielisesti, että vuoden 2025 taksan valmistelussa lautakunnalle toimitetaan nykyistä yksityiskohtaisemmat taksan perusteet päätöksenteon tueksi.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 

 

 

Tiedoksi  Enonkosken kunta

  Rantasalmen kunta

  Savonlinnan kaupunki

Toimenpiteet Hallintopalvelut

  Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy/laskutus