<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Suomen metsäkeskus OTSO metsäpalveluiden maa-ainesluvan jälkihoitotoimenpiteiden suorittaminen]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Rakennusvalvonnan vuoden 2024 talousarvion seurantaraportti 1.1.-31.5.2024]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten esille ottamat asiat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset ja lausunnot]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Määräys hylätyn aluksen poistamiseksi vesialueelta RN:o 740-876-65-3]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Määräys roskaantuneen alueen siivoamiseksi kiinteistöllä RN:o 740-2-1-4]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Määräys roskaantuneen alueen siivoamiseksi kiinteistöllä RN:o 740-598-1-378]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä RN:o 740-3-8-17 (As. Oy Erkontupa / Erkonkatu 6)]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Männyn runkojäkälä- ja neulasvuosikertakartoituksen raportti 2024]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-toukokuu 2024]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Ympäristönsuojelumääräysten soveltamisohjeen päivittäminen]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi viranhaltijoille]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Ympäristönsuojelupalvelujen tulosalueen esimiehen ja rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijän valinta]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Asioiden käsittelyjärjestys]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Pöytäkirjantarkastus]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.06.2024 / Laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 kokouksen § 50 Savonlinnan Veden yhtiöittämisen valmistelun jatkaminen ja jatkoselvitys laillisuus ja täytäntööpanokelpoisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (sairaalat)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavat asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Lautakuntien pöytäkirjoja]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Tuukka Suomalaisen valtuustoaloite mielenosoituksen järjestämisestä sairaalapalvelujen puolesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Microsoft EA lisenssisopimuksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Talousarviomuutokset vuoden 2024 talousarvioon]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Sopimus liikkeenluovutuksesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä Savonlinnan kaupungin välillä]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Henkilöstöpoliittinen linjaus: viranhaltijan tai työntekijän oikeudenkäyntikulujen korvaaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 18.06.2024 / Henkilöstösuunnitelman muutos]]>