Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 12.01.2023/Pykälä 8


 

Pieni ele-keräys

 

KVL 12.01.2023 § 8  

17/00.00.00.00/2023  

 

 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Sanna Rautiainen, p. 044 417 4047

 

Selostus Pieni ele -keräystoimikunta on ilmoittanut keskusvaalilautakunnalle,että vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteinen Pieni ele -keräys järjestetään jälleen 2023 eduskuntavaalien yhteydessä.

 

 Vaalilain 72 §:

 "Äänestyspaikalla taikka sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Äänestys on järjestettävä siten, että vaalisalaisuus säilyy. Saapuvilla olevien on noudatettava vaalilautakunnan järjestyksen ylläpitämiseksi ja äänestyksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi antamia määräyksiä."

 

 Vaalilaki ei sinänsä estä järjestöjen rahankeräyksiä, jos ne toimeenpannaan muussa huoneessa kuin siinä, jossa äänestys tapahtuu ja järjestelyt hoidetaan siten, etteivät vaaliviranomaiset vaaliavustajat mukaan lukien joudu missään vaiheessa osallistumaan muihin kuin lailla säädettyihin vaaliviranomaisten tehtäviin. Näin keräys tapahtuu kokonaan vaalitoimituksen ulkopuolella muiden toimenpitein.

 

 Käytännössä useassa äänestyspaikassa keräyspisteen järjestäminen vaalihuoneiston ulkopuolelle tuottaa vaikeuksia. Keräyspiste on kuitenkin näissäkin tapauksissa sijoitettava mahdollisimman sivuun äänestyskopeista ja vaaliviranomaisten toimipisteestä.

 

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta toteaa, että vammais- ja kansanterveysjärjestöjen yhteinen Pieni ele -keräys voidaan järjestää vuonna 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikoilla. Vaalilautakuntien puheenjohtajat ja ennakkoäänestyspaikkojen vaalivirkailijat osoittavat keräyspisteen siten, ettei se häiritse vaalitoimitusta.

Keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin päättämään Pieni ele-keräyksen käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista äänestyspaikoilla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Vaalilautakunnat

 Ennakkoäänestyspaikat