Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 12.01.2023/Pykälä 9


 

Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta

 

KVL 12.01.2023 § 9  

17/00.00.00.00/2023  

 

 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Sanna Rautiainen, p. 044 417 4047

 

Selostus Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 22. - 28.3.2023.

 

 Vaalien ulkomainonta on hyvä tapa vaalien näkyvyyden lisäämiseen ja ehdokkaista tiedottamiselle kuntalaisten suuntaan. Kunnalla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta osallistua vaalimainonnan järjestämiseen.

 

 Vaalilain (56. ja 72. §) mukaan vaalimainoksia ei saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana on, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

 

 Kuntaliitto suosittelee, että vaalimainonta yleisillä paikoilla aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, eli keskiviikkona 15.3.2023.

 

 Savonlinnan kaupungin asettamat vaalijulistepaikat ovat maksuttomia ja mainospaikkoja tarjotaan tasapuolisesti kaikille ryhmille. Kaupunki ei vastaa muusta vaalimainonnasta. Kaupunki huolehtii vaalijulistetelineiden pystytyksistä ennen vaaleja ja pois viemisestä vaalien jälkeen. Korjaustyönjohtaja organisoi vaalijulistetelineiden pystytykset ja pois viennin. Mainosten sijoittamisesta kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla päättää infrapäällikkö (hallintosääntö 11 luku 76§).

 

 Väylävirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueen ulkopuolella. Väyläviraston ohje: https://vayla.fi/vaylista/tieverkko/turvallisuus/vaalimainonta

 

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää, että vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla kuntaliiton suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista, eli 15.3.2023.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Toimenpiteet Infrapäällikkö

 Korjaustyönjohtaja