Dynasty tietopalvelu Haku RSS Savonlinnan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://savonlinna.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.03.2022 klo 16:30 - 19:10

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
35   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
36   Pöytäkirjantarkastus
37 Rakennusvalvonnan vuoden 2022 talousarvion seurantaraportti 1.1. - 28.2.2022
38   Vapautus maa-aineksen ottamismaksusta vuonna 2022, 740-551-11-12
39   Vapautus maa-aineksen ottamismaksusta vuonna 2022, Savonlinnan kaupunki
40   Vapautus maa-aineksen ottamismaksusta vuonna 2022, Savon Kuljetus Oy
41 Lausunto Rauhalinnan suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla
42   Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset
43   Rakennusvalvonnan asioita tiedoksi
44   Teknisen toimialan selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vuonna 2021
45   Teknisen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2022
46   Lausunto Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutosehdotuksesta tilalle RN:o 740-595-1-84 Laituri ja osalle tilasta RN:o 740-595-15-0 Naaranlahti sekä Kangasniemen ranta-asemakaavan laajennusehdotuksesta tilalle RN:o 740-595-1-84 Lait...
47   Ympäristönsuojelupalvelujen talousarvion seuranta ja raportointi, tammi-helmikuu 2022
48   Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan päätöksen 6.9.2016 § 178 korjaaminen maa-ainesluvan vakuutta koskevilta osin
49   Meluntorjuntasuunnitelman käsittely, Kerimäen riistanhoitoyhdistyksen ampumarata
50   Neste Mertala, polttoaineen jakeluaseman toiminnan lopettaminen
51   Maa-aineslupahakemuksen käsittelemättä jättäminen, kiinteistöllä Sepelikangas RN:o 740-503-9-30
52   Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle VS-Marin Oy:n vesilain mukaisesta hakemuksesta koskien vesialueen täyttöä vierasvenesataman edustalla sekä valmistelulupaa
53   Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Finavian Savonlinnan lentokentän ympäristöluvan muuttamisesta / päätöksestä valittaminen
54 Ympäristölupahakemus, VPM Live Oy
55   Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset ja lausunnot
56   Ympäristönsuojelun asioita tiedoksi

Osallistuja Tehtävä
Valjakka Markku puheenjohtaja
Cederström Tiina varapj.
Hirvonen Liisa jäsen
Jääskeläinen Kari jäsen
Laitinen Pekka Ilmari jäsen
Lipsanen Mervi jäsen
Löppönen Jussi jäsen
Merilä Martti jäsen
Uimonen Anna-Liisa jäsen
Kupiainen Mikko Luukkasen varajäsen
Verho Kati Asikaisen varajäsen
Kukkonen Juha kh:n edustaja
Rissanen Iida nuorisovalt. edust.
Silvennoinen Lotta nuorisovalt. edust.
Karvinen Juha esittelijä
Rautiainen Matti esittelijä
Pitkänen Kaija pöytäkirjanpitäjä